Ponuka služieb spoločnosti KRAKEN s.r.o.

V súčasnej dobe ponúkame svojim zákazníkom nasledujúce formy bezpečnostných ochranných služieb:

 • fyzická ochrana majetku formou strážnej služby, pôsobiacej na pevnom alebo voľnom stanovišti, napr. stráženie vstupov do objektov, dôležitých miest, priestorov a pod.
 • fyzická ochrana osôb vykonávaná v rámci chráneného objektu, alebo mimo neho

Do našej ponuky služieb ďalej patrí:

 • Dodávka a inštalácia zabezpečovacích systémov
 • Dodávka a montáž kamerových systémov
 • Služby strediska Centrálnej ochrany
 • Kontrola objektov mobilnými fyzickými hliadkami
 • Dodávka a inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Dodávka a montáž bezpečnostných fólií
 • Dodávka a montáž perimetrického zabezpečovacieho systému
 • Prenájom zabezpečovacích systémov
 • Dodávka a montáž systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky
 • Spracovanie bezpečnostných projektov priemyselnej bezpečnosti a plánov ochrany
 • Poradenská činnosť v oblastiach strážnej a technickej služby

Pozrite si podrobné informácie o našich produktoch a poskytovaných službách.

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo vypracovanie ponuky kontaktujte nás.