Naše certifikáty

Zoznam certifikátov, osvedčení a licencií

  • Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000810 – KRPZ BA – vydaná 15. 3. 2013
  • Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT 001960 – KRPZ BA – vydaná 15. 2. 2016
  • Osvedčenie o ochrane utajovaných skutočností č. SP-PB-2371/2010-Ž – NBÚ SR – vydané 23. 12. 2010
  • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa č. SP-OBP-1234-2/2015-C – NBÚ SR – vydané 01. 12. 2015
  • Certifikát  STN EN ISO 9001:2016 osvedčujúci zavedenie a úspešné uplatňovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016.,
    EURO CERT Group – platnosť certifikátu do 8.12.2020

 

Pre zväčšené zobrazenie kliknite na obrázok certifikátu.

Podrobné informácie o našich produktoch a poskytovaných službách získate v sekcii Ponuka.

Ponuky voľných pracovných miest nájdete v našej ponuke práce.

 

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo vypracovanie ponuky kontaktujte nás.