Ponuka produktov a služieb spoločnosti KRAKEN s.r.o.

Spoločnosť poskytuje bezpečnostné služby na zmluvnom základe, spravidla podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, všeobecne záväzných predpisov, ako aj požiadaviek odberateľov bezpečnostných služieb. Kontrola výkonu služby fyzickej ochrany na objektoch, na ktorých sú ochranné bezpečnostné služby poskytované, je vykonávaná pravidelne podľa stanovených postupov. Je zameraná na výkon služby našich zamestnancov poverených fyzickou ochranou, ako i na zistenie spokojnosti objednávateľa služieb.
Samostatná technická zložka našej spoločnosti sa špecializuje na technickú ochranu objektov, predovšetkým inštaláciou zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a má oprávnenie na montáž protipožiarnych zabezpečovacích systémov. Jej zamestnanci sú oprávnení na všetky činnosti, ktoré súvisia s montážou, servisom a revíziami protipožiarnych zabezpečovacích systémov elektrickej požiarnej signalizácie.
Významným prínosom pre bezpečnosť majetku, osôb a zariadení v objektoch je využitie monitorovacích systémov, ktoré spoločnosť s úspechom inštaluje.

Spoločnosť okrem inštalácie zabezpečovacích a monitorovacích systémov poskytuje služby záručného a pozáručného servisu na týchto zariadeniach v plnom rozsahu. Veľmi účinným nástrojom, ktorý výrazne zvyšuje účinnosť nami poskytovaných služieb, je pripojenie objektov na vlastný pult centrálnej ochrany (spolu cca 130 objektov) a s tým súvisiaca činnosť dvojčlenných mobilných hliadok, ktoré operujú na území SR. Túto službu poskytujeme na celom území SR.
Pri riadení činnosti zamestnancov spoločnosti na objektoch, je dôsledne využívaná metóda spätnej väzby. Je vypracovaný a dodržiavaný postup získavania, odovzdávania a analýzy informácií, ktoré súvisia s činnosťou bezpečnostných zamestnancov spoločnosti na jednotlivých objektoch a je stanovený postup odovzdávania informácií odberateľom bezpečnostných služieb o zistených skutočnostiach. Z nich vychádzajú odporúčania pre odberateľov na zvýšenie bezpečnosti chránených objektov.

Do našej ponuky produktov a služieb patrí:

 • Ochrana majetku osôb
 • Dodávka a inštalácia zabezpečovacích systémov
 • Dodávka a montáž kamerových systémov
 • Služby strediska Centrálnej ochrany
 • Kontrola objektov mobilnými fyzickými hliadkami
 • Dodávka a inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Dodávka a montáž bezpečnostných fólií
 • Dodávka a montáž perimetrického zabezpečovacieho systému
 • Prenájom zabezpečovacích systémov
 • Dodávka a montáž systémov kontroly vstupu a evidencie dochádzky
 • Spracovanie bezpečnostných projektov priemyselnej bezpečnosti a plánov ochrany
 • Poradenská činnosť v oblastiach strážnej a technickej služby

Pozrite si podrobné informácie o našich produktoch a poskytovaných službách.

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo vypracovanie ponuky kontaktujte nás.