KRAKEN s.r.o.

Kontakty:

mail: info@kraken-sro.sk
PCO: +421 (2)52 63 41 68
fax: +421 (2) 52 63 42 27

Sídlo:

Štefánikova 29

811 05 Bratislava

Prevádzka:

Černyševského 10

851 01 Bratislava