Spoločnosť KRAKEN s.r.o. garantuje dodržiavanie všetkých zákonných noriem týkajúcich sa poskytovania strážnych služieb a technickej služby svojimi pracovníkmi.

Garantuje zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia s realizáciou zmlúv o poskytovaní strážnych alebo technických služieb aj po skončení ich splatnosti.

Spoločnosť KRAKEN s.r.o. je pripravená poskytnúť bezpečnostné služby na najvyššej profesionálnej úrovni založenej na odbornosti svojich pracovníkov, organizačných kvalitách manažmentu a trvalom záujme o absolútnu spokojnosť zákazníka.

 

Scan2Poistný certifikát – UNION

AllianzPoistný certifikát – Allianz

Podrobné informácie o našich produktoch a poskytovaných službách získate v sekcii Ponuka.

Ponuky voľných pracovných miest nájdete v našej ponuke práce.

 

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo vypracovanie ponuky kontaktujte nás.